ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Լուրեր / Հայտարարություններ

ՑԱՆԿ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, որոնք զբաղվում են իրավական ակտերով սահմանված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաների, ինչպես նաև թույլատրելի սահմանային արտահոսքի նորմաների մշակմամբ.

  1. <<Էկո բարիք-աուդիտ>> ՍՊԸ՝ տնօրեն Ա.Միրզախանյան (հեռ.094-39-53-39)
  2. <<Ակունք-ֆիրմա>> ՍՊԸ՝ տնօրեն Հ. Նիկողոսյան (հեռ.091-40-91-92, 010-32-34-44, 010-32-34-45)
  3. <<Տաթ-Հոլդինգ>> ՍՊԸ՝ տնօրեն Ա.Սահադյան (հեռ.098-07-03-53)
  4. <<Գլոբալ ինժեներ>> ՍՊԸ՝ տնօրեն Գ.Փոքրիկյան (հեռ.091-91-62-67, 077-91-62-60)