ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Տեղեկանք Արարատյան դաշտում խնայված ջրաքանակի վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության N 340- Ն, ՀՀ վարչապետի N 641-Ա որոշումների հիման վրա հաշվետու ժամանակահատվածում

Լուծարվել է46
Կոնսերվացվել է73
Փականային ռեժիմի է բերվել195
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝314 հորատանցք
ԽՆԱՅՎԵԼ է23941,3 լ/վ ջուր
755 մլն խ/մ տարեկան

ՀՀ կառավարության N 1111-Ն որոշման պահանջների համաձայն 2015-ի հունվար- մայիս ամիսներին իրականացվել են ջրօգտոգործման թույլտվությամբ տրված ջրաքանակների վերանայման եւ սահմանափակման աշխատանքներ,

ԽՆԱՅՎԵԼ է19623.5 լ/վրկ ջուր
618.8 մլն/խ տարեկան
2014-2015թթ-ին խնայված ջրաքանակը43564,5 լ/վրկ
1 մլրդ 373.8մլն խ/մ տարեկան