ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Քարտեզներ

ՀՀ ջրավազանային կառավարման տարածքները

Downlaod  Ներբեռնել

Basin Management Areas of Armenia

Downlaod  Ներբեռնել

ՀՀ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգային ցանցը

Downlaod  Ներբեռնել

Groundwater Resources Monitoring Network in Armenia

Downlaod  Ներբեռնել

Հայաստանի հիդրոերկրաբանական քարտեզ

Downlaod  Ներբեռնել

Hydrogeological Map of Armenia

Downlaod  Ներբեռնել

Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածք

Downlaod  Ներբեռնել

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք

Downlaod  Ներբեռնել

Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածք

Downlaod  Ներբեռնել

Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածք

Downlaod  Ներբեռնել

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածք

Downlaod  Ներբեռնել

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածք

Downlaod  Ներբեռնել