ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Հարավային ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

Արամ Գրիգորյան

Պետ

(+374 285) 67071
aram.grigoryan@mnp.am

Ընդգրկում է. Ողջի, Մեղրի, Որոտան գետերը, այդ թվում` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մաս կազմող Սպանդարյանի ջրամբարը, Որոտան գետի ջրհավաք ավազանը մինչև Սպանդարյան ջրամաբարը` իրենց ջրհավաքներով, և Արաքս գետի վտակները` իրենց ջրհավաքներով, որոնք տեղաբաշխված են Հայաստանի Հանրապետության հետևյալ վարչական տարածքներում`

  • Սյունիքի մարզը` Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի և Մեղրու տարածաշրջաններով:

Հարավային ավազանային կառավարման տարածքի մակերեսը՝ 4481 քառ.կմ

Downlaod  Ներբեռնել կանոնադրությունը      Downlaod  Քարտեզ