ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Ջրավազանային կառավարում

Ջրավազանային կառավարման
պլանավորման գործընթաց
1 Հայաստանի ջրային օրենսգիրքը, ջրի ազգային քաղաքականությունը և ջրի ազգային ծրագիրը պահանջում են ջրավազանային կառավարման պլանների մշակում: Ջրային օրենսգիրքը սահմանում է ջրավազանային կառավարման պլանը որպես ջրերի կառավարման համակողմանի փաստաթուղթ, ...
Ջրավազանային կառավարման մոդելային
պլանի բովանդակությունը
2Հայաստանում դեպի ջրային ռեսուրսների ապակենտրոնացված կառավարում անցում կատարելու հիմնական գործիքներից է գետավազանային կառավարման պլանների մշակումը, որը ՀՀ բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ...